IZVEŠTAJ O FORMIRANJU TERITORIJALNOG PAKTA ZA TURIZAM U JUŽNOBAČKOM OKRUGU

 

     U toku bilateralne saradnje između italijanskog Ministarstva za ekonomski razvoj i srpskog Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj došlo je do realizacije Projekta INePS, koji je između raznih inicijativa, predvideo pokretanje Teritorijalnog pakta za razvoj turizma u Južnobačkom okrugu.

 

Učesnici projekta, Italijanski partneri:

     - Agencija za razvoj Nord Bareze Ofantina, Agencija Pulja Imperijale, Pakt Alto Beliče Korleoneze, Pakt Agro Nočerino Sarneze, Pakt Mateze, Pakt Sangro Aventino

 

i srpski partneri:

     - Autonomna Pokrajina Vojvodina, Južnobački okrug sa opštinama: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Bečej, Srbobran, Sremski Karlovci,  Temerin, Titel, Žabalj,  grad Novi Sad i agencija za razvoj Alma Mons. Učesnici projekta su razmotrili mogućnosti jačanja turizma kroz vrednovanje kulturno-istorijskih i prirodnih resursa kako bi došlo do privrednog razvoja Južne Bačke.

 

     -Poseban akcent je stvaranje lokalnog institucionalnog partnerstva, koji će imati zajedničku viziju razvoja turizma i razmenu informacija između partnera o dosadašnjim iskustvima u poboljšanju turističkih usluga.

 

      -Razvoj turizma u Južnobačkom okrugu obuhvatao bi: ruralni turizam, rečni-nautički turizam, turizam posebnih interesovanja za prirodu, manifestacioni turizam, poslovni turizam, religiozni turizam.

 

      -Italijanski paktovi u saradnji sa Ministarstvom za ekonomski razvoj, omogućili su finansiranje aktivnosti vezanih za pokretanje Teritorijalnog pakta i to:

-formiranje Upravnog odbora i tehničkog tima,  koji su sačinjavali predstavnici Opština, Okruga i Autonomne Pokrajine Vojvodine, koji je odobrio program rada izradi akcionog lokalnog plana samog pakta. Program rada obuvatao je sledeće aktivnosti: studije,  istraživanja, teritorijalno animiranje, radionice za javne i privatne subjekte, sastanke sa pojedinim institucijama uključene u aktivnosti o formiranju pakta i studijsku posetu Italiji.

 

     Ministarstvo Republike Italije finansiralo je i omogućilo  tehničkom timu (tj. predstavnicima turističkih organizacija iz opština Srbobran, tačnije Centra za sport i turizam, Bača, Bačke Palanke, Bačkog Petrovca, Sremskih Karlovaca, Titela i Žablja)  posetu teritorijalnim paktovima južne Italije, a time su stvorene mogućnosti da se stečena znanja, iskustva i modeli prenesu koliko je to moguće na teritorjiu Južne Bačke.

 

      U tom cilju,  Italijanski partneri posetili su opštine južnobačkog okruga, između ostalih i opštinu Srbobran.  U dogovoru sa predstavnicima  lokalnih samouprava,  preduzete su aktivnosti izrade  plana razvoja turizma koji sadrži: analizu turističke ponude i potražnje, analizu snaga i slabosti, šanse i pretnje u sektoru turizma, analiza položaja  na turističkom međunarodnom tržištu, određivanje mogućih segmenata tržišta koji mogu da doprinesu razvoju turizma teritorije Južnobačkog okruga.

 

     -Potpisan je sporazum o formiranju Teritorijalnog pakta za turizam, kojeg su potpisali predstavnici 10 opština, a podržali su ga Izvršno veće Vojvodine, Južnobački okrug, Privredna komora Novi sad, Novosadski univerzitet, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture.

 

     -Svrha ovog projekta je, da građani prepoznaju svoj interes i turističke potencijale; formiranje srpsko-italijanskih partnerstava koja bi dovela do realizacije srategijskih investicija i do aktiviranja raznih investicionih fondova, tako da teritorijalni pakt, koji je spona između privatnog i javnog sektora, njihovim udruživanjem može da unapredi promociju turističkih potencijala Južne Bačke; razvoj   privrede regiona i rešenje problema nazaposlenosti.

                                                                                                                 

Bogdanka Đisalov, član tehničkog tima